ŠODIEN PĒRK TORTI:

E-pasts:

Parole:

sdsdsdsd

JAUNUMI
Orientēšanās spēles „ĶEMERI ‘180/40”
Pievienots: 26 Jun 2018 || Pievienoja: andronkuls || Komentāri: 0 || Bookmark and Share


Foto
REZULTĀTI/KARTES
Orientēšanās Ķemeros pirms 40 gadiem

Orientēšanās spēles veltītas divām, ievērības cienīgajām jubilejām: Ķemeru kūrortam - 180 gadi un Orientēšanās sporta aktivitātēm Ķemeros – 40 gadi
TempO distance: - Orientēšanās sacensību sēriju „Latvijas Taku- O Rangs ‘2018” un "Latvijas Paralimpiskais Kauss 2018"  ieskaites sacensības
Visas Taku-O distances: Tautas sacensību seriāla „Kurzemes – Zemgales Taku-ABC‘2018” ieskaites sacensības.
Papildus pasākums  „Ķemeru svētki ‘2018”

Nolikums(Biļetens Nr 1)
Mērķis un uzdevumi
  • Popularizēt orientēšanās sporta daudzveidību  un veicināt, tā atpzīstamību jūrmalniekiem un pilsētas viesiem.
  • Radīt vienotības un līdzvērtības gaisotni starp cilvēkiem ar dažādām fiziskajām īpašībām;
  • Papildināt tradicionālo Ķemeru svētku programmu;
  • Atzīmēt Ķemeru kūrorta 180 gadu jubileju un orientēšanās sporta aktivitātes Ķemeros 40 gadu jubileju;
  • Noskaidrot, individuāli spēcīgāko orientieristus dažādās orientēšanās sporta disciplīnās un paveidos;
  • Iepazīstināt orientēšanās sacensību dalībniekus, trenerus, līdzjutējus un jebkuru jūrmalnieku un pilsētas viesi ar Ķemeru kūrorta kultūrvēsturiskajām vērtībām.
  • Iesaistīt orientēšanās sporta aktivitātēs jaunus dalībniekus.
Laiks un vieta
Sacensības notiks 2018. gada 3. - 4. augustā, Ķemeros.
Orientēšanās sporta disciplīnas un paveidi
  • Taku orientēšanās (turpmāk tekstā “Taku-O”) daudzcīņa: - Pre-O distance naktī, TempO distance + Fotoorientēšanās;
  • Orientēšanās labirintā (turpmāk tekstā „O-Labirints”).
Paskaidrojums par orientēšanās sporta paveidiem:
Taku-O disciplīnas distanču formāti
Pre-O  – distancē ir vairāki kontrolpunkti bez laika kontroles un daži kontrolpunti ir ar laika kontroli;
TempO  – distancē uzdevumu stacijās, dalībnieks uzdevumus veic sēžot uz krēsla. Visi kontrolpunkti ir laika kontroli;
Fotoorientēšanās (turpmāk tekstā „Foto-O”)  – starta vietā dalībniekam tiek izsniegta maršruta karte. Šīs kartes otrajā pusē ir vairākas fotogrāfijas. Katrai fotogrāfijai ir viens jautājums. Atbildes uz jautājumu, dalībnieks atradīs, ejot tikai pa kartē norādīto maršrutu.
O-Labirints  – Nelielā teritorijā kura ir  nedaudz lielāka par volejbola un mazliet mazāka par futbola laukumu, ar lentām tiek iekārtoti labirinta koridori. Dalībnieks ar kartes palīdzību apmeklē vairākus  kontrolpunktus, pārvietojoties tikai pa koridoriem. Lentas šķērsot stingri aizliegts.
Rīkotāji un vadība
 Orientēšanās spēles rīko LOF Taku-O komisija  sadarbībā ar Jūrmalas pilsētas sporta servisa centru, biedrībām OK „Ziemeļkurzeme”, OK „Liedags”, „Taciņa” u.c. sacensību labvēļiem.
Orientēšanās spēles vada LOF Taku-O komisijas apstiprinātā tiesnešu kolēģija:
Orientēšanās spēļu vadītājs:             Jānis Bergs (OK „Liedags”)            e-pasts: orient.navigator@gmail.com
Taku-O galvenais tiesnesis:               Jānis Bergs (OK „Liedags”)            e-pasts: orient.navigator@gmail.com
Galvenais sekretārs:                            Juris Švarcs (OK „Arona”)              e-pasts: jurisuga@inbox.lv
Taku-O staciju vecākais tiesnesis:   Varis Bunga (OK „Liedags”)           e-pasts: bvaris@tvnet.lv
O’Labirinta galvenais tiesnesis:        Aigars Vārna (OK „Ziemeļkurzeme”)e-pasts: niec@inbox.lv
Programma
3.  augustā  - pirmā sacensību diena. Sacensību centrs Spied ŠEIT
pl 2200 Tradicionālo Ķemeru svētku ievada nakts koncerts pie sēravota “Ķirzaciņa”.
Piedalās muzikantu grupa saksofonista Māra Trankaļa vadībā. 
Apm. no pl 2300 (tūlīt pēc nakts kocerta) starts Pre-O nakts distance „Mēnesnīcas taka ‘2018”
Katrs dalībnieks sev brīvi izvēlas startēšanas laiku;
4.  augustā  - otrā sacensību diena. Sacensību centrs Spied ŠEIT
No pl 1100 līdz pl 1400  darbosies O- Labirinta distances sektors. Katrs dalībnieks sev brīvi izvēlas startēšanas laiku.
No pl 1200 līdz pl 1400  Starts Orientēšanās daudzcīņas sacensībās. Katrs dalībnieks sev brīvi izvēlas startēšanas laiku;
Apm. ap pl 1530    Apbalvošana  (Laiks tiks precizēts saskaņojot ar Ķemeru svētku rīkotājiem un paziņos pa mikrofonu)
Kartes
Taku- O daudzcīņas sacensībām:
Pre-O nakts distancei „Mēnesnīcas taka ‘2018”
Mērogs  - 1:3000
Foto-O maršruta karte
Mērogs  - 1:7500
TempO distances uzdevumu kartes
Mērogs  - 1:4000
Pre-O nakts distances un  TempO distances risinājumu kartes
Mērogs  - 1:1000
Visām kartēm zemes virsmas horizontālais griezums starp augstuma līknēm – 2 metri
Apzīmējumi – ISSOM 2007 standarts
Autors – Jānis Bergs (OK „Liedags”) e-pasts: orient.navigator@gmail.com
O’Labirinta sacensībām:
Mērogs 1:150.    
Karte nav orientēta pret Ziemeļiem.
Kartes orientēšana jāveic pēc labirinta koridoru līnijām uz vietas.
Autors – Aigars Vārna (OK „Ziemeļkurzeme”) e-pasts: niec@inbox.lv
Dalībnieku grupas un distances
Pre-O nakts distancē un Taku- O daudzcīņas (Pre-O naktī un TempO+Foto-O  distancēs) sacensībās:
Dalībnieki netiek klasificēti pēc vecuma un dzimuma. Visi dalībnieki, neatkarīgi no grupas veic vienu distanci.
Paralimpiskās grupas
 – ar jebkuru invaliditāti,  arī ārēji neredzamām pazīmēm, kuri pārvietojas ar fizisku piepūli vai lietojot palīglīdzekļus (braucamkrēslus, kruķus, spieķi, pavadītāja rokas atbalstu utt).
PE – lietpratēji
PB – iesācēji 
PJ – 2002. g.dzim. un jaunāki
Atklātā grupa
AE –  jebkurš dalībnieks, kurš neatbilst paralimpiskajai grupai
AJ –  2002. g.dz. un jaun., kurš neatbilst paralimpiskajai grupai
 
Dalīnbieku skaits vienai komandai neierobežots, bet ne mazāk, kā divi Paralimpiskās grupas dalībnieki no kluba vai kolektīva.
O – Labirinta sacensībās:
Dalībnieka grupu  nosaka dzimšanas gads, nevis gadu skaits sacensību dienā.
Grupa Dzimšanas gads
Meitenes
S -10
Zēni
V- 10
2008. g.dzim, un jaunāki
Jaunkundzes
S -16
Jaunkungi
V- 16
2002. – 2007. g.dzim.
Dāmas
S
Kungi
V
2001. g.dzim. un vecāki
Vērtēšana
Taku-O (Pre-O naktī un TempO) dalībnieka rezultātu vērtēs pēc pastāvošajiem Latvijas Taku-O sacensību noteikumiem
http://www.lof.lv/lejupielade/Taku_o_noteikumi_5dec2009.pdf
Taku -O daudzcīņā (TempO + Foto-O) dalībnieka rezultātu noteiks summējot  punktus par pareizajām atbildēm. Iespējamo vienādu punktu skaita gadījumā, augstāku vietu ieņems dalībnieks, kuram TempO uzdevumu stacijās būs mazākā sekunžu summa.
O-Labirinta sacensībās dalībnieka rezultātu noteiks pēc distancē pavadītā laika.
Paralimpisko komandu vērtēšana
Komandu vērtējumam rezultātu noteiks summējot Paralimpisko grupu dalībnieku divus labākos rezultātus.
Apbalvošana
Pre-O naktī un TempO  distancē - katrā grupā atsevišķi par izcīnītajām pirmajām trīs vietām apbalvos ar medaļām.
Taku - O daudzcīņā (TempO +Foto-O) – katrā grupā atsevišķi par 1.-3.v ar medaļām un piemiņas balvām.
O-Labirinta  distancē uzvarētājus katrā grupā atsevišķi, apbalvos ar medaļām un piemiņas balvām. Par 2. un 3. vietu ar medaļām.
Paralimpiskās komandas pirmo trīs vietu ieguvējas apbalvos ar Jūrmalas pilsētas domes kausiem un diplomiem.
Katrs dalībnieks, pēc veiktās distances saņems nelielu piemiņas dāvanu.
Pieteikumi
Pieteikumi, onlainā https://okzk.lv/taku-o   2018.gada līdz 31. jūlijam pl 2400  
Ar pieteikumu sacensībām dalībnieki apliecina, ka neiebilst sacensību laikā organizatoru uzņemto fotogrāfiju un video materiālu izmantošanai sacensību publiskajos materiālos,  ja vien netiek norādīts savādāk.
Finanses
DALĪBAS   MAKSA
Orientēšanās lietpratējiem
Pieaugušajiem 5  € par  katru dienu;
2001. g.dz. un jaunākiem 2 € par  katru dienu;
Iesācējiem
Pieaugušajiem 3 €  par katru dienu;
2001. g.dz. un jaunākiem 1 € par katru dienu.
Par dalības maksu uz pārskaitījumu, lai izrakstītu rēķinu ir jāvienojas rakstot  uz  E - pastu: niec@inbox.lv  
DRAUDZĪGAS   ATLAIDES (visos orientēšanās veidos)
Ģimenēm (ne mazāk, kā 3 cilv. t.sk.  vismaz viens bērns jaunāks par 18 g)  5  € no ģimenes, neatkarīgi no tā, cik orientēšanās veidos piedalās
BEZMAKSAS   STARTS (visos orientēšanās veidos)
Ķemeru vidusskolas skolēniem, Bērnu nama „Sprīdītis” audzēkņiem un Pansionāta „Dzimtene” iemītniekiem.
Sadarbības partneriem un orientēšanās spēļu sarīkošanas palīgiem.
Nakšņošanas iespējas
Viesu mājā „Ķemeri”
Vairāk informācijas Telefons: 28308055 
E-pats: hotelkemeri@gmail.com
Mājas lapa: http://www.hotelkemeri.lv/ 
Iekšpagalma teritorijā tiek piedāvāts arī telts vietas.
Informācija par citām nakšņošanas iespējām Jūrmalas pilsētā:  https://www.visitjurmala.lv/lv/dari/naktsmitnes/
Cita informācija
UZMANĪBU!!!
Dalībnieki paši ir atbildīgi par savu fizisko sagatavotību, par savu veselības stāvokli un drošību distancē.
Sacensību laikā ceļu satiksme Ķemeru ielās netiks apturēta.
Distanci iespējams veikt, izvēloties maršrutu tā, lai nepakļautu veselību un dzīvību briesmām.
Dalībniekiem pārvietojoties pa ielām vai arī tās šķērsojot ir strikti jāievēro ceļu satiksmes noteikumi.
Jebkuri riski, ko uzņemas dalībnieki, ir pašu dalībnieku atbildībā.
Kolektīviem vai dalībniekiem pašiem, ja ir vajadzība, sacensībās jānodrošina sev palīgi, kuri distancē sniedz fizisko palīdzību (t.i. braucamkrēslu stūmēji, pavadītāji ar rokas atbalstu utml.).
Plašāka informācija par sacensībām būs biļetenā NR 2 un sacensību dienā tiks izlikta  uz informācijas stenda.
Veiksmīgi  noorientēties  Ķemermiestiņā!!!

Ķemeru kūrorta vēsture
1836. gadā pēc Baltijas ģenerālgubernatora grāfa Pālena, kurš ārstējās Ķemeros no 1833. – 1835. gadam, ieteikuma, Krievijas cars Nikolajs I atvēlēja Ķemeru izbūvei 687 desetīnas zemes un 100 000 rubļu naudas ēku celšanai.
1838. gadā Ķemeros tiek pabeigta pirmā valsts peldiestādeKūrorta parku veido Rīgas daiļdārznieks R. H. Vāgners. 1838. gads tiek uzskatīts par Ķemeru kūrorta dibināšanas gadu.
Pirmā peldiestāde nav saglabājusies, jo bija celta no koka un tika nopostīta 1. Pasaules kara laikā.
Vairāk par Ķemeru kūrorta vēsturi lasīt šajā saitē: http://www.kemerunacionalaisparks.lv/?r=135ORIENTĒŠANĀS SPĒĻU ATBALSTĪTĀJI UN SADARBĪBAS PARTNERI
 
Pievieno savu komentāru:
Vārds:
E-pasts:(nav obligāts)
Links:(nav obligāts)
Komentārs:
Smaidiņi:
smile wink wassat tongue laughing cool sad angry crying thumb