Taku skriešanas un nūjošanas treniņseriāls "TALSU JŪDZE", nolikums 2021

Treniņi tiks rīkoti saskaņā ar pastāvošajiem epidemioloģiskajiem noteikumiem. Ievērojam distanci un nedrūzmējamies automašīnu novietošanas, starta/finiša un rezultātu nolasīšanas vietās!

1. Mērķis

Veicināt veselīgu un dabai draudzīgu dzīvesveidu.
Popularizēt skriešanu un nūjošanu  kā veselīgu un sportisku dzīvesveidu.
Popularizēt pasākuma norises vietas.

2. Sacensību norises laiks un vieta.*
TALSU JŪDZE norisināsies 15 kārtās neatkarīgi no laika apstākļiem, kalendārs tiks precizētsStarts  jūsu brīvi izraudzītā laikā no 18:00 līdz 19:30,  finišu slēdzam 20:15.
*- Kalendārā iespējamas izmaiņas atkarībā no pastāvošajiem epidemioloģiskajiem noteikumiem

3. Distances
Distanču garumi no 1 līdz 6km, atkarībā no dzimuma un vecuma grupas
Rezultāti tiks fiksēti elektroniski.

4. Dalībnieku vecuma un starta grupas
Skrējiens, Kungi
V13    2008. gads un jaunāki
V17     (2004. – 2007. g.)
V          (1972. – 2003. g.)
V50     (1971. g. un vecāki)

Skrējiens, Dāmas    
S13     2008. gads un jaunākas
S17     (2004. – 2007. g.)
S         (1982. – 2003. g.)
S40     (1981. g. un vecākas)

"Tautas distance" - neatkarīgi no vecuma un dzimuma, distances garums pēc izvēles.

Nūjošana
VN - vīrieši, neatkarīgi no vecuma
SN - sievietes, neatkarīgi no vecuma

5. Dalības maksa
Dalības maksa - neobligāts ziedojums līdz 2 EUR apmērā par kārtu - balvu fondam. 
V13, V17, S13, S17 grupām starts bez maksas.

6. Dalībnieku ekipējums un veselības stāvoklis
Katrs dalībnieks uzņemas pilnu atbildību par sava veselības stāvokļa atbilstību distances veikšanai un apliecina to, reģistrējoties. Sacensību organizatori nenes atbildību par dalībnieku iespējamām traumām vai nelaimes gadījumiem sacensību laikā.
Sacensību dalībniekiem nav noteikts obligātais ekipējums, bet rekomendējam apģērbties atbilstoši laika apstākļiem.
Veselības problēmu gadījumā jāizmanto tiesnešu un citu sacensību dalībnieku palīdzība, lai tālāk risinātu radušos problēmu.

7. Kopvērtējuma uzvarētāju noteikšana un apbalvošana
Skriešana
Kopvērtējumā tiek ieskaitīti astoņu  desmit posmu labākie rezultāti (iegūtais punktu skaits).
Dalībnieka iegūtie punkti = (grupas uzvarētāja laiks)/(dalībnieka laiks)×100.
Ja kopvērtējumā dalībniekiem ir vienāds punktu skaits, augstāku vietu iegūst tas dalībnieks, kurš izcīna augstāku vietu sacensību pēdējā, piecpadsmitajā posmā.
Ar piemiņas balvu tiks apbalvoti 1. – 3. vietu ieguvēji katrā vecuma/dzimuma grupā.
Tautas distancē - kopvērtējuma piemiņas balvu ieguvēji tiek noteikti loterijā no tiem dalībniekiem, kas piedalījušies vismaz 10 kārtās un veikuši distances.
Nūjošana
Nūjošanas dalībnieku distances veikšanas laiks tiks noteikts, tomēr nūjošanas dalībnieku kopvērtējumā netiek vērtēts distances veikšanas ātrums. Kopvērtējuma piemiņas balvu ieguvēji tiek noteikti loterijā no tiem dalībniekiem, kas piedalījušies vismaz 10 kārtās un veikuši distances.

8. Tiesāšana, diskvalifikācija
Organizatoriem ir tiesības diskvalificēt dalībnieku, ja viņš neievēro sabiedriskās kārtības normas un skrējiena nolikuma prasības. Organizatori patur tiesības diskvalificēt dalībnieku tādā gadījumā, ja ir nepārprotami redzams, ka viņš/-a nav spējīgs/a turpināt dalību sacensībās.

9. Foto & Video
Sacensību laikā tiks fotografēts un filmēts. 
Piesakoties sacensībām, dalībnieki apliecina, ka organizatoriem ir tiesības izmantot mārketinga un reklāmas mērķiem sacensību laikā uzņemtās fotogrāfijas un videomateriālus bez saskaņošanas ar tajos redzamajiem cilvēkiem.

10. Svarīgi
Reģistrējoties sacensībām, dalībnieks apstiprina, ka neiebilst:
Dalībnieku saraksta un rezultātu publicēšanai sacensību mājas lapā.
Publiski redzamajā dalībnieku sarakstā tiek norādīts dalībnieka vārds, uzvārds, dzimšanas gads, pilsēta, klubs un distance.
Visiem dalībniekiem jāievēro savstarpējās laipnības un palīdzības noteikumi – neatteikt palīdzību viens otram traumu un citu problēmu gadījumos. Nedrīkst atstāt aiz sevis atkritumus, piemēram, izlietotu preču iepakojumus. Tie jānogādā  līdz finišam.
Sacensību laikā transporta kustība netiks ierobežota. Visiem sacensību dalībniekiem, pārvietojoties pa koplietošanas ceļiem vai tos šķērsojot, ir jāievēro ceļu satiksmes drošības noteikumi.

11. Izmaiņas nolikumā
Organizatoriem ir tiesības izdarīt izmaiņas un papildinājumus nolikumā ne vēlāk kā 5 dienas līdz sacensībām. Organizatori nav atbildīgi par to, ka dalībnieki nav iepazinušies ar nolikumu.

12. Organizators
Biedrība Orientēšanās klubs Ziemeļkurzeme
Reģ. nr. 40008111499
Juridiskā adrese: Lauri, Ugāles pagasts, Ventspils novads, LV-3615
Konts: LV44HABA0551016204530 (Swedbanka)