Talsu novada taku skriešanas(krosa) čempionāts 2021.

Vienlaicīgi arī taku skriešanas un nūjošanas treniņseriāla “Talsu jūdze” 14. kārta.
 
Rezultāti/spliti, V13, S13, V15
Rezultāti/spliti, V, S V50, S40,  V15


 
Sacensību programma (aktualizēta)
Tā, kā atsevišķās jauniešu grupās nav dalībnieku(vai ir maz),  tad starta kārtība ir šāda(mazuļi var drusku pagulēt ilgāk)
No 10:30
- pirmsstarta reģistrācija iepriekš reģistrētajiem dalībniekiem, laika ņemšanas čipu izsniegšana.
11:30  – starts 2km skrējienam -  V13, S13, un 3km skrējienam , V15.
12:30  – starts 5km skrējienam -  V, S,V50,S40 un 4km skrējienam - V17.
Pēc 13:00 – individuālie starti “Tautas distancei” un nūjotājiem.
 
 
Pamatinformācija
Datums: 2021. gada 10. oktobris, no plkst. 11:00. 

Rīkotāji
Sacensības rīko biedrība “Orientēšanās klubs Ziemeļkurzeme” un Talsu novada sporta skola, atbildīgā persona – Andris Leja, e-pasts: andris.leja@talsi.lv , tālrunis: 26549420.

Starta vieta
Talsu 2. vidusskolas vieglatlētikas stadions
Starta vietas karte - https://ej.uz/Talsu-kross

Distances
2km, 3km, 4km, 5km, neirobežota distance nūjotājiem un tautas disatncei.

Trase
Ar norādēm un norobežojošām lentām marķēta trase talsu Dendroloģiskajā parkā, apļa garums – 1km.


Formāts
Skriešana, nūjošana

Sacensību programma
No 10:30 - pirmsstarta reģistrācija iepriekš reģistrētajiem dalībniekiem, laika ņemšanas čipu izsniegšana.
11:00 –  2km skrējiens, V13, S13*
11:30  – 3km skrējiens, V15, S15*
12:00  – 4km skrējiens, V17, S17*
12:30  – 5km skrējiens, V, S,V50,S40*
Pēc 13:00 – individuālie starti “Tautas distancei” un nūjotājiem.
* -  Atkarībā no dalībnieku skaita, starti var tikt atdalīti vai apvienoti pa grupām. Precīza sacensību programma tiks publicēta 9. oktobrī : http://www.okzk.lv/kross

Galvenie noteikumi
Pieteikšanās un dalības maksa
• Pieteikšanās sacensībām tiek veikta tikai tiešsaistē: http://www.okzk.lv/kross līdz 8. oktobra 23:59
• Pēc pieteikšanās dalībnieks saņem e-pastu ar reģistrācijas apsti prinājumu.
• Dalība sacensībās ir bez maksas.
• ​Reģistrācija uz vietas, sacensību dienā nebūs iespējama!

Vecuma grupas
Dzimšanas gads Vīrieši Sievietes
2008. gads un jaunāki V13 S13
2006. – 2007. g. V15 S15
2004. – 2005. g. V17 S17
1972. - 2003. g. V  
1982. - 2003. g.   S
1971. gads un vecāki V50  
1981. gads un vecākas   S40
"Tautas distance" - neatkarīgi no vecuma un dzimuma, distances garums pēc izvēles.
Nūjošana
VN - vīrieši, neatkarīgi no vecuma
SN - sievietes, neatkarīgi no vecuma

Apbalvošana
• Ar medaļām un diplomiem tiks apbalvoti trīs ātrākie dalībnieki un ātrākās dalībnieces katrā vecuma grupā.
• Apbalvošanas katrai vecuma grupai  notiek 10 minūtes pēc pēdējā grupas dalībnieka finiša.
• Dalībnieki “Tautas distancē” un nūjošanas distancēs netiek apbalvoti.

COVID-19 izplatības ierobežošanas pasākumi
• Sacensību dalībniekiem ir jāievēro valstī spēkā esošie epidemioloģiskās drošības noteikumi.
• Sacensību laikā tās dalībnieku, sacensību kopējais skaits ir ne vairāk kā 300 personas.
 
Pārējie noteikumi
Distanču marķējums
• Distances tiks marķētas ar bultām un lentām, lai nepārprotami norādītu distances virzienu.
• Dalībnieki drīkst pārvietoties tikai par marķēto trasi; distances saīsināšana ir aizliegta.

Veselība un drošība
• Katrs dalībnieks uzņemas pilnu atbildību par sava veselības stāvokļa atbilstību izvēlētās distances veikšanai un apliecina to, reģistrējoties un apmaksājot sacensību dalības maksu. Sacensību rīkotāji nenes atbildību par dalībnieku iespējamām traumām vai nelaimes gadījumiem sacensību laikā.
• Dalībnieka izstāšanās gadījumā sacensību rīkotāji nenodrošina dalībnieka nokļūšanu līdz finišam.
• Veselības problēmu gadījumā jāizmanto tiesnešu un citu sacensību dalībnieku palīdzība, lai tālāk risinātu radušos problēmu un sazinātos ar sacensību rīkotājiem

Tiesāšana un diskvalifikācija
• Sacensību rīkotājiem ir tiesības diskvalificēt dalībnieku, ja viņš neievēro sabiedriskās kārtības normas un skrējiena nolikuma prasības, tajā skaitā nesniedz palīdzību skrējējam, kuram distances veikšanas brīdī ir radušās veselības problēmas.
• Sacensību rīkotāji patur tiesības diskvalificēt dalībnieku gadījumā, ja ir nepārprotami redzams, ka dalībnieks nav spējīgs turpināt dalību sacensībās.
• Distancēs atradīsies tiesneši, kuri sekos līdzi sacensību norisei, bet tas neatbrīvo dalībniekus no pienākuma ievērot sacensību nolikumu.

Uzvedības un kārtības normas
• Visiem dalībniekiem jāievēro savstarpējās laipnības un palīdzības noteikumi – neatteikt palīdzību viens otram veselības un citu problēmu gadījumos.
• Nedrīkst atstāt aiz sevis atkritumus, piemēram, izlietotu preču, želeju iepakojumus. Tie jānogādā līdz finišam.

Foto un video
• Sacensību rīkotājiem ir tiesības mārketinga un reklāmas nolūkiem izmantot sacensību laikā uzņemtās fotogrāfijas un video materiālus bez saskaņošanas ar tajās redzamajām personām.

Datu apstrāde
• Reģistrējoties sacensībām, dalībnieks apstiprina, ka ir iepazinies ar nolikumu un piekrīt tā noteikumiem, kā arī savu personas datu (vārds, uzvārds, dzimšanas gads, pilsēta) apkopošanai un publiskošanai atbilstoši Fizisko personu datu aizsardzības likuma 7. panta 1. un 2. punktam, lai nodrošinātu pasākuma kvalitatīvu norisi.

Izmaiņas nolikumā
• Sacensību rīkotājiem ir tiesības veikt izmaiņas un papildinājumus nolikumā ne vēlāk kā 1 dienu līdz sacensībām.
• Sacensību rīkotāji nav atbildīgi par to, ka dalībnieki nav iepazinušies ar nolikumu.

Atbalsta
Talsu novads

ATBALSTĪTĀJI

Talsu novads